Prava istina koja nikada nije obezvrijedjena
Orthodox je spas
Molitve
Praznici i Svetitelji
Nema zapisa.
Narodni obicaji
Nema zapisa.
Blog
ponedjeljak, travanj 6, 2009

S L A V A R I C A

Molitvama
svetih otaca naših Gospode Isuse Hriste Bože naš pomiluj nas. Amin.

Care
nebeski, Utešitelju, Duše istini, koji si svuda i sve ispunjavaš, Riznico dobara i Davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti
Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas (tri puta)

Slava
Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta
Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode
, pomiluj (tri puta).

Slava
Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

O
če naš koji si na nebesima,
da se sveti ime Tvoje,
da dođe carstvo Tvoje,
da bude volja Tvoja i
na
zemlji kao na nebu;
hleb naš nasušni daj nam danas;
i oprosti nam dugove naš
e
kao što i mi opraš
tamo
dužnicima svojim;
i ne uvedi nas u iskušenje,
no izbavi nas od zla.

Verujem u jednog Boga, Oca,
Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje
i svega vidljivog i nevidljivog.
I u jednog Gospoda Isusa Hrista,
Sina Božjeg, Jedinorodnog,
od Oca rođenog pre svih vekova;
Svetlost od Svetlosti,
Boga istinitog od Boga istinitog,
rođenog, ne stvorenog,
jednosušnog sa Ocem,
kroz koga je sve postalo;
Koji je radi nas ljudi i našega
spasenja sišao s nebesa,
i ovaplotio se od Duha Svetoga
i Marije Djeve i postao čovek;
i Koji je raspet za nas u vreme
Pontija Pilata, i stradao i
bio pogreben; I Koji je Vaskrsao
u treći dan po Pismu; I Koji se
uzneo na nebesa i sedi s desne
strane Oca; I Koji će opet doći
sa slavom, da sudi živima i mrtvima,
njegovom Carstvu neće biti kraja.
I u Duha Svetog, Gospoda, životvornog,
Koji od Oca ishodi, Koji se sa
Ocem i Sinom zajedno poštuje i
zajedno slavi, Koji je govorio kroz
proroke. U jednu, svetu, sabornu i
apostolsku Crkvu. Ispovedam jedno
krštenje za oproštenje grehova.
Čekam vaskrsenje mrtvih.
I život budućeg veka. Amin.

Va slavu i čest!
Prva reč: Da se setimo tvrde Slave česne i nebesne, koja može da nam pomogne: Za imena Gospoda Boga, Svete Živonačalne, Jednosušne i nerazdelne Trojice: Oca i Sina i Svetoga Duha; da se Gospodu Bogu, Svetoj Živonačalnoj Trojici, smerno poklonimo i zamolimo:
Va slavu i čest!
(svi odgovaraju: Va slavu i čest!)

Druga reč:
Sve za tvrde Slave nebeske: Blagoga Hrista i Časnoga Krsta, - Blagoga Hrista kome se molimo i Časnoga Krsta kojim se krstimo; da se Blagome Hristu i Časnome Krstu smerno poklonimo i zamolimo: Va slavu i čest! (svi odgovaraju: Vas slavu i čest!)

Treća reč:
Najskorije rekosmo za Blagoga Hrista i Časnoga Krsta, a ovo da reknemo za dva dana odabrana: Svete Petke i Svete Nedelje - Svete Petke, Raspeća Hristovoga i Nedelje Vaskrsenja Njegovoga; da se Svetoj Petki i Nedelji smerno poklonimo i zamolimo: Va slavu i čest! (svi odgovaraju: Va slavu i čest!)

Četvrta reč:
Za imena Gospoda Boga i tvrde Slave nebeske: svetih slavnih Proroka, koji prorekoše dolazak Spasitelja našega: Svetog Preteče i Krstitelja Jovana, kuma Božijeg; sveta četiri velika proroka: Isaije, Jeremije, Jezekilja i Danila; svetih slavnih apostola Hristovih, koji nauku Njegovu propovedaše; propovedaše i nama u amanet ostaviše i sveta četiri velika Jevanđelista Hristova: Mateja, Marka, Luku i Jovana, koji sveta Jevanđelja napisaše i nama za spasenje ostaviše; da se njima smerno molimo i poklonimo:
Va slavu i čest! (svi odgovaraju: Va slavu i čest!)

Peta reč:
 Sve za tvrde Slave nebeske i svete Nebeske Sile Bestelesnih: Sv. anđela i arhanđela, šestokrilih Serafima i mnogookih Heruvima, služitelja prestola Božija mišeceju visokuju, svetih sedam velikih arhanđela: Mihaila, Gavrila, Urila, Salatila, Rafaila, Varahila i Jegudila, koji svemirom - vaseljenom kao munje kruže i Gospoda Boga Tvorca svoga služe; da se bestelesnim Silama smerno poklonimo i zamolimo:
Va slavu i čest! (svi odgovaraju: Va slavu i čest!)

Šesta reč:
Najskorije pomenusmo svete Nebeske sile bestelesne, a ovo reknemo za velike vaseljenske učitelje i svetitelje: Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta, Svetog Nikolaja Čudotvorca, Atanasija i Kirila patrijarhe aleksandrijske; Svetog apostola, prvomučenika i arhiđakona Stefana, Svetog velikomučenika Georgija Pobedonosca, Dimitrija Mirotočca, Teodora Tirona i Teodora Stratilata; Svete tristotine i osamnaest bogonosnih otaca naših, koji u Nikeji Sabor sabraše, bezumnoga Arija osudiše, veru u Svetu Trojicu utvrdiše, Pravoslavlje uzdigoše i mi im po veri verovasmo sada i uvek; - svetoga mučenika Kneza Lazara i novog mučenika Đorđa Kratovca, koga Turci u Sofiji u ognju sagoreše, ali mu veru u Hrista ne pokolebaše; svetih srpskih matera naših: Svete Petke Paraskeve, Ane - Anastasije, Jelene, Evgenije, Jefimije i Angeline majke Krušedolske; da se Gospodu Bogu i velikim svetiteljima, velikomučenicima i prepodobnim materama srpskim smerno poklonimo i zamolimo: Va slavu i čest! (svi odgovaraju: Va slavu i čest!)

Sedma reč:
Za imena Gospoda Boga i tvrde Slave nebeske i svetih čudotvoraca i iscelitelja: Kozme i Damjana, Kira i Jovana, Pantelejmona i Ermolaja, Sampsona i Diomida, Talaleja i Trifona, koji zlato i srebro ostaviše, vodu pregaziše i Gospoda Tvorca svoga delima pravednim proslaviše; da se i njima smerno poklonimo i zamolimo:
Va slavu i čest! (svi odgovaraju: Va slavu i čest!)

Osma reč:
Svi volimo i Gospoda Blagoga molimo za svete i tvrde Slave nebeske koja može da svima pomogne i sviju slavnih hrišćanskih imena, koje pravoslavni hrišćani slave od Istoka do Zapada i od Severa do Juga, koje ne možemo pobrojati, ali se možemo Bogu moliti i njima pokloniti; za hleb i desnu ruku, koja nas hrani i od zla brani; desna nam ruka ne malaksala Bogu se moleći i dobro čineći; njiva nas naša ne izdala: rodom rodila i plodom plodila; da Bog oprosti sagrešenja naša koja mi Njemu učinismo uredno u crkvu ne dolazeći, grehe ne ispovedajući i nedostojno se pričešćujući; što u postu premrsili; na putu putujući, u bolesti bolujući; što se o prazniku ogrešismo; u zrelu žitu i suvu senu, a imeno u Nedeljicu - nebesku Caricu.Na mnogaja ljeta domu i domaćinu i svemu narodu njegovu! Na mnogaja ljeta svoj braći i sestrama, koji ovde biše, Bogu se moliše i lepu slavu podigoše! Na mnogaja ljeta svemu narodu srpskome!  Amin.  (svi pevaju: Mnogaja ljeta).


orthodox @ 23:18 |Isključeno | Komentari: 0